Your browser does not support the video tag. Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice, 2011-12-11 Nagranie z prof. dr. hab. n. med. Janem  Duławą kierownikiem  Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice