Your browser does not support the video tag. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2012-03-08 Nagranie z prof. dr hab. n. med. Barbarą Cybulską z Instytutu Żywności i Żywienia, na temat statyn.