Your browser does not support the video tag. I Konferencja Polskiej Szkoły Echokardiogafii, Warszawa, 2012-03-24 Z prof. dr hab. med. Piotrem Hoffmanem, kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie, rozmawiamy na tem...