Your browser does not support the video tag. I Konferencja Polskiej Szkoły Echokardiogafii, Warszawa, 2012-03-24 Z prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Gąsiorem, kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii SUM, Ordynatorem II Oddziału Kardiologii Górn...