Your browser does not support the video tag. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, 2012-04-13 Nagranie z prof. dr hab. med Andrzejem Budajem z Kliniki Kardiologii CMKP Szpitala Grochowskiego w Warszawie, zrealizowane podczas XXXVII Zjazdu Towarzystwa I...