Your browser does not support the video tag. Klinika Kardiochirurgi, IP CZD, 2012-05-07 Nagranie z prof. dr. n. med. Piotrem Burczyńskim, zastępcą kierownika Kliniki Kardiochirurgii, IP CZD