Your browser does not support the video tag. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, 2012-06-21 Krzysztof Kęsek z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM opowiada jak powinien wyglądąć idealny szpital przysżłości. Czy jest nadz...