Your browser does not support the video tag. Kongres PTK 2012, Poznań, 2012-09-21 Prof. Janina Stępińska, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  mówi o zrealizowanych planach podczas pierwszego roku swojej kadencji.