Your browser does not support the video tag. Kongres PTK 2012, Poznań, 2012-09-21 Na temat kardiochirurgii dziecięcej w Polsce, rozmawiamy z prof, dr. hab. n. med. Bohdanem Maruszewskim.