Your browser does not support the video tag. HTA, Kraków, 2012-10-09 Roflumilast – czy to przełom i nowy kierunek w leczeniu POChP? Na czym polega innowacyjność? Jakie są korzyści dla chorych w porównaniu do stosowania dotychczasowego schem...