Your browser does not support the video tag. Centrum Kardiologii Interwencyjnej II Kliniki Kardiologii w Poznaniu, 2012-10-19 Migotanie przedsionków zdecydowanie pogarsza rokowanie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym – mówi dr Artur Baszko