Your browser does not support the video tag. XVII Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2012-11-22 Najbliższa przyszłość polskiej kardiologii w zakresie leczenia i diagnostyki pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym – ...