Your browser does not support the video tag. Kraków, V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 2012-11-16 Komentarz prof. dr hab. n. med. Tomasza Guzika na temat wpływu obecności i leczenia POC...