Your browser does not support the video tag. Kraków, V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2012-11-29 Komentarz profesora Zbigniewa Kalarusa dotyczący prewencji występowania nagłych zgonów s...