Your browser does not support the video tag. Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Szpital MSW, Warszawa, 2013-02-20 Zdaniem prof.  Roberta Gila, kierownika Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Szpitala MSW w Warszawie, trudno jednoznacznie ocenić efekty klin...