Your browser does not support the video tag. Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, 2013-02-15 Jak powinniśmy żywić pacjentów szpitalnych? W rozmowie z prof. Markiem Pertkiewiczem,...