Your browser does not support the video tag. Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2013-03-11 Badania dowodzą, iż w wielu przypadkach epizodów ostrego zespołu wieńcowego nowe leki przeciwpłytkowe wykazują większą skutecz...