Your browser does not support the video tag. II Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii, 2013-03-02 Echokardiografia jest jedną z podstawowych technik diagnozowania problemów kardiologicznych. II Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiograf...