Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2013-04-04 Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, w prawidłowo przebiegającej ciąży należy wykonać co najmniej trzy badania ultrasonograficzne płodu. Równie ważne są prawidłowe wykonanie badania USG...