Your browser does not support the video tag. studio Openmedica, 2013-05-08 świadoma zgoda, odpowiedzialność lekarza, niepożądane zdarzenia medyczne, błąd w sztuce Mec. Justyna Zajdel przypomina o tym, że uzyskanie od pacjenta świadomej zgody na le...