Your browser does not support the video tag. Warszawa, Wiosenna Akademia Kardiologiczna dla Dziennikarzy, 2013-04-25 koronografia, wytyczne, badania kliniczne, badania randomizowane, epidemiologia, menopauza Choroby serca, a zwłaszcza małych naczy...