Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2013-05-08 żywność funkcjonalna, fortyfikacja, alergeny pokarmowe, zaburzenia gospodarki lipidowej, cholesterol, LDL Żywnością funkcjonalną nazywany pokarmy, z których usunięto np. alergeny po...