Your browser does not support the video tag. I Katedra i Klinika Kardiologii WUM, 2013-05-14 ablacja, izolacja żył płucnych, migotanie przedsionków, napadowe migotanie przedsionków Z dr. n. med. Edwardem Koźlukiem rozmawiamy o ablacji w migotaniu ...