Your browser does not support the video tag. Szpital Uniwersytecki UJ CM w Krakowie, 2013-05-17 nadciśnienie tętnicze, politerapia, leczenie skojarzone, denerwacja tętnic nerkowych U wybranych pacjentów, u których farmakoterapia nadciśnienia jest ...