Your browser does not support the video tag. Warszawa, Sejm RP, 2013-06-19 choroby serca, nowotwory, zdrowie publiczne, zdrowie kobiety Jak wynika z raportu „„Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia”, który w całości zostanie opublikowany we wrześni...