Your browser does not support the video tag. Kraków, Forum Prawa Medycznego dla Lekarzy i Kadry Zarządzającej Podmiotami Medycznymi – Legal Trends in Medicine 2013, 2013-06-07 dokumentacja medyczna, odpowiedzialność karna lekarzy, fałsz int...