Your browser does not support the video tag. Poznań, 2013-07-04 stenty bioresorbowalne, stenty, stenty metalowe, resorpcja stentu, kardiologia inwazyjna, tętnica Stenty bioresorbowalne ulegają stopniowej resorpcji dzięki czemu po 2-3 latach po imp...