Your browser does not support the video tag. Poznań, 2013-07-04 przezcewnikowa implantacja, stenoza aortalna, aorta, partner, stenoza krytyczna, lesiak, czynniki ryzyka Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej stosowana jest u pacjentów z kry...