Your browser does not support the video tag. Wrocław, 2013-09-28 kongres PTK, serce, prof. Janina Stępińska, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kardiologia, Wrocław Prof. Janina Stępińska podsumowuje XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzys...