Your browser does not support the video tag. XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2013-09-26 prof. gregory lip, antykoagulanty, antykoagulant, kongres ptk, wrocław Na XVII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzys...