Your browser does not support the video tag. XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2013-09-26 prof. piotr ponikowski, antykoagulanty, wrocław, ptk, kongres ptk „Kardiolodzy od dawna czekali na wprowadzenie nowyc...