Your browser does not support the video tag. Wrocław, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2013-09-27 O możliwościach i przyszłości telemedycyny rozmawiamy z ekspertami: prof. dr hab. n. med. Jolantą Świątek-Kozłowsk...