Your browser does not support the video tag. Kraków, Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2013”, 2013-11-16 Prof. Czarnecka przedstawia zmiany jakie zaszły w Wytycznych ESC dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym.