Your browser does not support the video tag. studio Openmedica, 2014-03-12 Jak ważna jest częstość akcji serca i do jakich wartości należy dążyć w niewydolności serca? Jakie leki należy stosować, aby otrzymać optymalne wartości częstości akcji ser...