Your browser does not support the video tag. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2014-03-12 Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pan Marcin Kędzierski, komentuje dotychczasowe prace nad informatyzacją służby zdrow...