Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2014-04-24 Jakie są najczęstsze powikłania mechaniczne występujące podczas implantacji elektrod endokawitarnych? Jak je diagnozować? Jak im zapobiegać, a jak leczyć? M.in. o to zapytaliśmy dr....