Your browser does not support the video tag. II Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej – Intensywna terapia kardiologiczna w teorii i praktyce klinicznej, 2014-05-08 Kontrapulsacja wewnątrzaortalna ma swoje miejsce w kardiologii i na pewn...