Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2014-05-15 W ostatnich latach wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych znacznie się poprawiły. Częstość zgonów zmniejszyła się do około 4% w okresie szpitalnym – mówi profesor Budaj. ...