Your browser does not support the video tag. III Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii, Hotel Marriott, Warszawa, 2014-06-12 Badając pacjenta z niewydolnością serca przede wszystkim powinniśmy oszacować stopień uszkodzenia lewej komory w ...