Your browser does not support the video tag. studio Openmedica, 2014-06-12 Jak w ostatnich latach zmieniła się rola farmaceuty? Dlaczego Polacy mają problemy z realizacją recept? Jakie nowoczesne możliwości zakupu leków mamy dzisiaj do dyspozycji?...