Your browser does not support the video tag. III Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii, Hotel Marriott, Warszawa, 2014-07-31 Kardiomiopatia przerostowa jest główną przyczyną nagłej śmierci sportowców. Jest to udowodnione w badaniach nauko...