Your browser does not support the video tag. Kraków, 2014-08-06 Ocenia się, że ok. 20 – 25 procent pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością lewokomorową serca po pierwszej hospitalizacji wróci do szpitala w ciągu 30 dni, ponad połowa – w ciągu na...