Your browser does not support the video tag. III Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii, Hotel Marriott, Warszawa, 2014-08-13 Czym różni się postępowanie u pacjenta z HF i stenozą aortalną od pacjenta z samą HF? Jakie postępowanie powinien...