Your browser does not support the video tag. Kraków, 2014-10-22 Rozpoznanie zatorowości płucnej jest jednym z poważniejszych wyzwań dla lekarza, ponieważ objawy mogą nie być jednoznaczne. W nowych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicz...