Your browser does not support the video tag. studio Openmedica, 2014-10-29 29 września 2014 w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie wszczepiono miniaturowy ...