Your browser does not support the video tag. Kraków, 2014-10-29 Farmakoterapia prewencyjna to pojęcie zdefiniowane przed kilku laty. W największym uproszczeniu jej celem jest przedłużenie życia pacjenta dzięki stosowaniu określonych leków. „W stab...