Your browser does not support the video tag. Polska Akademia Nauk, 2014-11-20 W Instytucie Kardiologii prowadzone jest badanie Telemarc. Badanie ma na celu porównanie monitorowania EKG metodą Holtera z długoterminowym, nieinwazyjnym monitorowaniem...