Your browser does not support the video tag. Warszawa, Novotel, 2015-04-28 Na czym polega badanie odkształceń (strain i strain rate) w echo? W jakich sytuacjach się je stosuje? Czy pozwalają lepiej określić funkcje mięśnia sercowego niż tradycyjne...