Your browser does not support the video tag. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015-05-15 fragment rozmowy z prof. Aleksandrem Sieroniem, kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM