Your browser does not support the video tag. XXII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń, Katowice, 28 –29.05. 2015, 2015-05-29 Dr Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny ...